уторак, 22. децембар 2009.

JUBILEJI I VREME GAŠENJA MEDIJA
NA OPŠTE ZAPREPAŠĆENJE ?

MRAK RADIO-DIFUZIJE I SVETLO PRIVATIZACIJENeveselu sudbinu novinara i medijskih radnika informativnih kuća u Srbiji posle, katastrofalne, privatizacije već duže vreme, tačnije dve godine i šest dana, toliko se nanizalo do današnje 28. godišnjice radija, dele i zaposleni u RTV „Krajina“ Negotin, od novembra 2007. godine u statusu Akcionarskog društva. Za sve ovo vreme, zaposlenima je isplaćeno 12-13 ličnih dohodaka, okvirno, i to samo posle štrajkova / kada je kolektiv RTV "Krajina" bio jedinstven i u punom sastavu, odmah po privatizaciji / , ubeđivanja sa vlasnicima, poziva "u pomoć" revizorima i kontrolama Agencije za privatizaciju, RRA, nevelikog broja tekstova solidarnosti kolega iz pisanih medija i intervencija profesionalnog Udruženja novinara Srbije i Sindikata novinara Srbije.Bilo je i opravdano odsutnih

Čak ni tada, gazde negotinske Radio - televizije , nisu pokazale razumevanje za sve lošiji materijalni, profesionalni i socijalni položaj zaposlenih i njihovu, ozbiljno, ugroženu sigurnost. Nisu, a i sada ne mare za vlasništvo, do kojeg su došli za smešno male pare. Takoreći, po cenama primerenim velikim rasprodajama, ukoliko se zna da je za 70 % kapitala RTV „Krajina“ trebalo izdvojiti minornih 138 hiljada dinara, iako je u trenutku prodaje, radio već imao regionalnu frekvenciju, a za televizijsku se , takođe, moglo pretpostaviti da će je, pored Bora i Zaječara, dobiti s obzirom da oblast R-10, nije bila pokrivena trećom , predviđenom za područje istočne Srbije. Uz to, negotinska TV je imala i kadrovske i tehničke potencijale i strateški važnu lokaciju u pograničnom prostoru. Sunovrat krajinskih glasila u tranzicionim mukama pratila je lokalna javnost, reagujući, doduše, ne glasno i burno, ali ni to nije pomoglo da se spasu ovdašnji mediji. Novoustrojeni menadžment (?) je za proteklih 25 meseci i 6 dana, uspeo da organizuje i održi samo jednu Skupštinu, kao i nekoliko sastanaka Upravnog odbora, uglavnom, povodom razmatranja, nazovi, „molbi“ dela zaposlenih radnika , da ih ustoličeni članovi UO, kao uglednog tela , a ne zna se ni ko su ni koliko ih ima, osim ko je predsednik, proglase tehnološkim viškom, uz skromnu finansijsku nadoknadu. Činjenica je, inače, da Ugovorom o kupoprodaji, u prvoj godini privatizacije, nije ni bila predviđena mogućnost otpuštanja radnika, ali "rupe" u zakonu su, ipak, pronađene, pa je 16. jula 2008. godine, 10 radnika „Krajine“, od tada zaposlenih 37, „otpraćeno“ na Zavod za zapošljavanje uz gazdin "poklon“ od 800 do 1 600 evra, u zavisnosti od broja godina provedenih u radnom odnosu. U međuvremenu, uz petoro novoprimljenih, još šest radnika je napustilo "Krajinu", a samo troje je imalo obezbeđen posao u drugim kolektivima. Krajinski poslenici javne reči su se tako, natenane, počeli da pridružuju klubu ojađenih i obespravljenih novinara i medijskih radnika Srbije. Zanimljiva je bila i ova godina, kada je počev od 27. maja, nastupila sezona "plaćenih odmora" / plaćenih - u odnosu na ništa /. Rešenja je radnicima potpisao Dejan Grujić, tadašnji direktor „Krajine“ sa obrazloženjem da je na poslovima u RTV "Krajina" AD došlo do privremenog prekida rada zbog „nepostojanja posla i teške finansijske situacije“. I stvarno, dugovanja državi i brojnim agencijama su bila milionska, a nagomilan je i dug na ime zakupa prostora, tri sprata, u Hotelu „Inex". U to vreme / baš kao i sada / račun preduzeća je bio blokiran, a radnicima nije isplaćivana plata, tada 6-7 meseci, ovog decembra biće, ako se ne varam, punih 12. Radnici koji su, u međuvremenu, tužili firmu zbog neisplaćenih zarada i doprinosa /decembar 2008 - maj 2009.g / i dan- danas čekaju da se postupi po rešenju Opštinskog suda u Negotinu, kojim je tuženoj strani, tj. vlasniku, naloženo da uz plate tužiocima namiri i sve neuplaćene doprinose iz radnog odnosa. U protivnom aktiviraće se prinudno izvršenje, popis, plenidba i prodaja pokretnih stvari usmenim javnim nadmetanjem. Imovina preduzeća nije velika, ali sve i da jeste "zakonskim kanalima", poznatim iskusnim advokatima tužene strane, odložena je njena prodaja, do daljnjeg , a treba imati na umu i to da su i sudovi, trenutno, u fazi reforme.Šta reći u rezimeu, osim da su tužioci , nažalost, samo na papiru dobili spor. Većina od njih osmoro, 5 radnica , krajem oktobra, stavlja potpis na izjavu kojom se pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću "odriču prava na isplatu otpremnine, koja im na osnovu prestanka radnog odnosa pripada po osnovu Zakona o radu.........". To je bio uslov koji je trebalo ispuniti, kako bi im predsednik Upravnog obora - Siniša Puljecović potpisao odluku o proglašenju tehnološkog viška. Novinarkama je, zatim, direktor D.Grujić , svojim potpisom izdao rešenja o otkazu ugovora o radu, na kojima je trajno u obrazloženju , kao i nebrojeno puta do tada, istinu pretočio u njenu suštu suprotnost. Napisano je i potpisano "da će naknada zarade i druga primanja koja nisu isplaćena, biti namirena najkasnije u roku od 30 dana, od dana prestanka radnog odnosa ??????? Papir trpi sve, pa i laži, potvrdiće se i u slučaju od 31. oktobra, kada su pomenute radnice "Krajine", promenile status u nezaposlena lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Krajem novembra, još četvoro radnika, po istom scenariju, odrićući se otpremnine, a izgleda i jednogodišnjih plata, kao i prethodne koleginice , odlaze na Zavod. Na novu rundu bitke za pravdu, nove izdatke za advokata, sudske takse, overe rešenja, i ostale troškove, nisu spremni svi, jer su im džepovi poodavno ispražnjeni , a ja iskreno želim da verujem da je samo to u pitanju. Treba ovoj priči o sunovratu lokalnih medija u Krajini,svakako, dodati i ulogu Agencije za privatizaciju, koja se, apsolutno, nije "nasikirala" zbog brojnih propusta, koje su u prvoj i drugoj godini od privatizacije učinili članovi Konzorcijuma "Dejan Grujić". Takođe, "jaka" spona ovog konzorcijuma sa Demokratskom strankom, na koju su bili jako ponosni, pokazala se kao napukla karika i propala demagoška fraza, kojom se kupuje vreme, ali i pozicija pojedinaca gladnih vlasti i funkcija. Pogotovu sada, kada Negotinu predstoje vanredni lokalni izbori. Sve u svemu, dani prolaze, radom zarađenih i obećavanih para nema ni u naznakama, ni za one koji su pošli, a ni za one malobrojne koji su ostali da rade. Doduše, sada su na "prinudnom odmoru" jer su programi zaustavljeni mrakom u koji su ih uveli vlasnici Hotela, zbog enormog duga za zakup prostora, isključivši im napajanje. Da li gledaocima i slušaocima smetaju zamračeni ekrani i tišina na frekvenciji 97,5 megaherca?
Neki otišli neki ostali

To ne znam, ali znam da se informativni program tokom juna i jula nije proizvodio , da se tada na dve regionalne frekvencije, radijskoj i televizijskoj, emitovala muzika i sadržaji iz razmene, sumnjivog kvaliteta i da su se već tada,s jakim razlogom, i najverniji slušaoci i gledaoci lokalnih medija preorijentisali na obližnje stanice. Zato pretpostavljam da im ne pada teško medijski mrak koji proizvodi TV "Krajina". Ne smeta , izgleda, ni predsedniku UO Siniši Puljecoviću, načelniku Borskog upravnog okruga i predsedniku Okružnog odbora DS, koji je najčešće imenovan kao pravi vlasnik ove posrnule medijske kuće. Mnogo pitanja i pretpostavki, priznaćete, ali je više nego očigledno da u zemlji Srbiji, danas, niko ne kontroliše stvarno stanje stvari u medijima, posle privatizacije? Makar samo zbog toga što sa ishitrenom primenom neusklađene zakonske regulative " haos u etru" nije nestao, naprotiv, tek je nastao! Proizvela ga je privatizacija, sa kojom su profitirala N.N. lica, odnosno pravi vlasnici ojađenih medija. Oni se i dalje "vešto" skrivaju iza raznih konzorcijuma, najčešće zbog sukoba interesa, jer se nalaze na isturenim partijskim i što je još strašnije državnim funkcijama. U našoj stradiji takve stvari prolaze...... ladno!

KAKO JE PRIVATIZOVANA "KRAJINA"

S obzirom da prva, septembarska aukcija 2007. godine, nije uspela, Agencija za privatizaciju je odmah zakazala drugu, novembarsku, iako je na snazi bila privremena mera Okružnog suda u Negotinu, koji je poništio odluku Opštinskog suda i iz postupka privatizacije izuzeo jedinu imovinu JP RTV „Krajina“- zgradu nekadašnjeg zabavišta, u centru Negotina. Vrednu nekretninu je Opština Negotin, kao osnivač NIRO „Krajina“ 1979. godine prenela toj, tada tek formiranoj, radnoj organizaciji. Sudski spor je, inače, pokrenulo Kolo srpskih sestara u cilju utvrđivanja prava svojine, u vreme, kada su ovdašnji mediji počeli sa pripremom dokumentacije za privatizaciju. Agenciji su ovi, novi, momenti bili na vreme predočeni, tako da su zaposleni očekivali još jedno odlaganje prodaje, ali do toga nije došlo. "Krajina"je, ipak, privatizovana, a interesantno je da pomenuti spor još uvek nije okončan pred nadležnim prvostepenim sudom u Negotinu.

Dr Petar Rakin, osnivač i generalni direktor Naučno-tehnološkog parka Zemun, Beograd, je u ime konzorcijuma ( Dejan Grujić, Siniša Puljecović), 16. novembra 2007. godine, na drugoj javnoj aukciji , pazario JP RTV „Krajina“ po početnoj ceni od 138 hiljada dinara. Ukupna vrednost procenjenog kapitala „Krajine“ iznosila je jedan milion 380 hiljada dinara. U trenutku kupovine u medijima je radilo 40 radnika, Radio je imao dozvolu za korišćenje regionalne frekvencije, TV – lokalnu, a iščekivala se regionalna. Kupac se na aukciji Ugovorom obavezao na investiciju od 200 hiljada dinara u prvoj godini promene vlasničke strukture.

RTV "Krajinu" su, kupovinom, preuzeli vlasnici Samostalne televizije „Negotin“ članice ANEM-a, koja je tada prestala sa radom, a koja iz brojnih razloga nije ni bila u igri za dodelu dozvola i frekvencija, sada je više nego jasno zbog čega. S obzirom da su radnicima prava iz radnog odnosa uskraćivana od trenutka promene vlasničke strukture negotinskih glasila, "Krajinu" je tokom 25 meseci napustilo, po raznim osnovama, skoro isto toliko ljudi, a opadanje kvaliteta programa , uz brojne kadrovske i tehničke probleme, počelo je od trenutka privatizacije, novembra 2007. godine.

Inače, Radio i TV su od početka devedesetih godina prošloga veka, u podstanarskom statusu u Hotelu „Inex“ i za potrebe oba medija koriste 8. 9. i 10. sprat. Ubrzo posle privatizacije, vlasnik- ci su otuđili deo jedinog nevelikog miraza koji je imalo ovo nekadašnje javno preduzeće, a reč je o nekoliko ari placa, sa relejnom stanicom i kućom sa odašiljačem ST predajnika, protivno Ugovoru o prodaji državnog kapitala metodom javne aukcije. Od obaveza, kupac je zanemario još nekoliko od kojih se jedna vezuje za investiranje , a druga ne manje važna, za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja u pretežnoj delatnosti, za koju je preduzeće bilo registrovano na dan održavanja aukcije.

Priča da je kupac RTV „Krajina“, dr Petar Rakin, osnivač i generalni direktor Naučno – tehnološkog parka Zemun, u ime konzorcijuma akcionara, pa čak i Rotari klub , koji para ima, to je sigurno, izgleda da nije imala osnova, što se sudeći po epilogu privatizacije „Krajine“ sada i potvrđuje.

Pisustvo lokalnih medija na medijskom tržištu, neizbežno je! Uloga lokalnih medija je nezamenjiva jer se kroz lokalne probleme, donose globalna rešenja.

10 коментара:

 1. Drago mi je da ste poceli da pisete.Za samu temu sta reci osim da ce mnoge(prljave)stvari tek isplivati.

  ОдговориИзбриши
 2. Tekst je jako dirljiv.Iako je ovo,skoro sve,poznato u javnosti,ipak moze jos nesto da se otkrije citajuci.Svaka cast za vasu hrabrost.Samo tako nastavite.Budite iskreni uvek,donece vam verujem puno toga.Ja vas podrzavam.Ne poznajem vas,ali mi delujete jako korektno.Podrzavam vas,slucajno sam naletela na ovu stranicu i ne znam ni sama kako,ali zadrzacu kontakt,ostajem vas citalac.Zelim vam mnogo ovakvih lutalica poput mene ovde na vasoj stranici.Osim toga,sve sto je mrak,ovde se nazire polako.Bravo za tekst.Neka dokazu da nije tako.....Prashina

  ОдговориИзбриши
 3. Zahvaljujem na rečima podrške ! Kao što sam istakla, namera mi je da se, snagom reči i argumenata, "izborim" za istinu, koja je u slučaju privatizacije RTV "Krajina" veoma dugo bila obavijena velom tajne. Pre svega , verujem, i zbog toga, što je ova medijska kuća već godinama bila na udaru veoma neargumentovanih napada iz tzv. slobodne , "politički nepristrasne" STV Negotin, čak i onda kada za to nije bilo nikakvih razloga niti povoda. Kritike su, doduše, stizale i od ljudi koje uvažavam, kao apsolutne borace za demokratiju, promenu sistema i vrednosti u društvu. Razloge takvih ljudi razumem, što je normalno! Nikada nisam i neću moći da shvatim porive onih medija koji su do guše bili u "dilu" sa političkim centrima moći, finansijski zavisni od nečijih para /daleko više no "Krajina", koja je tada bila na budžetu opštine/, pa ipak se kao takvi deklarisali kao slobodni novinari, profesionalci u nezavisnim medijima. Naravno, ovo su ozbiljne teme koje mogu da shvate i diskutuju, samo dobro upućeni, obrazovani i ljudi neokaljanih ruku i dela. Ostanite na ovom blogu, a ja se iskreno nadam da vas sadržajima neću razočarati. Pozdrav !

  ОдговориИзбриши
 4. Svaka cast za tekst u kratkim crtama objasnila si kompetnu sudbinu ovog kolektiva.Zalosno je sto ovakve novinare nazovi gazde ove kuce nisu zeleli da zadrze.Samo napred u tekstovima koje ces objavljivati, informisacemo se ovim putem kad od RTV Krajine vise nema nista iako se novi direktor onoliko trudi.Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 5. Sramota šta je država svojim nazovi privatizacijama učinila novinarskoj profesiji. Gospodjo Jovanka, samo napred!

  ОдговориИзбриши
 6. Pa stvarno su ga izbušili, zar ne?
  Nobelovci ...

  ОдговориИзбриши
 7. Ne mogu da Vam ne kažem ovo,zar ne mislite da možda nije trebalo nemo da posmatrate sav krah,kolaps i prljave igre koje su se odigravale dok ste bili radnik pomenute televizije,već da se nekako suprostavite tome? Pozdrav.

  ОдговориИзбриши
 8. Nažalost, Vi ste potpuno u pravu, otpor VEĆINE je izostao. Pojedinac u našem društvu, takvom, kakvo jeste, najčešće , ostaje usamljen u borbi za pravdu, pravo, slobodu..... ma, za sve i svašta. Biva pregažen inertnošću i nesposobnošću, svih onih koji u pojedincu - borcu, vide ozbiljnu pretnju svojim sitnim interesima. E, tako nešto sam prošla tokom postprivatizacionog perioda, koji u mom sećanju tinja kao noćna mora. Krah, kolaps i prljave igre, se nisu odigravali , negde tamo! Ne, nama se to dešavalo iz dana u dan, ali je veoma mali broj zaposlenih pokazao spremnost da se suprotstavi. Meni je savest mirna, jer sam učinila sve da sa problemima upoznam profesionalna udruženja, Sindikat novinara Srbije, agencije, učestvovala sam na skupovima UNS-a na kojima sam "Krajinu" navodila kao primer - ne loše, već, katastrofalne privatizacije .......... ali..... To malo ali, najčešće, život kvari! Bojim se da borbu sa vetrenjačama ne može niko dobiti, pogotovo, ukoliko se te vetrenjače skrivaju pod plaštom državnog zakonodavstva i pozicionih partijskih struktura. Ako Vam kažem da još uvek nema prave reakcije Agencije za privatizaciju čiji su radnici u dva do tri navrata bili u poseti "Krajini", a koji su bili "iznenađeni" stanjem u toj medijskoj kući, hoćete li mi verovati na reč? Blokada žiro računa "Krajine" tokom leta, duža od, neverovatnih, 120 dana, ostala je bez reakcije nadležnih! Zamislite da je to dopustio sebi neki nesretnik , "anonimni" privatnik! Da li bi danas bio na spisku privrednih subjekata, šta mislite? Sudske presude donete u korist osmoro radnika koji su tužili firmu zbog neisplaćenih zarada , neuplaćenih doprinosa iz radnog odnosa i za zdravstveno osiguranje, su još uvek slovo na papiru, a znate li koliko je para trebalo izdvojiti samo za sudske takse? Ne pitajte! I tu,na mikro primeru preduzeća sa, nekada 45, sada tek dvadesetak radnika, dopuštam sebi slobodu da kažem, može se jasno sagledati kako danas funkcioniše naš sistem, sa političkom elitom, na čelu, koja definitivno ne zna za meru.
  P.S. Nadam se da ću već sutra dati još jednu priču, koja je napisana, kakve li slučajnosti, upravo, kao moje razmišljanje o pitanjima koja ste postavili u komentaru. Zastupam mišljenje da mediji moraju uticati na svoju sudbinu! Zahvaljujem na javljanju i laku noć Vam želim!

  ОдговориИзбриши
 9. Objavite sve zakulisne radnje,nemoralne glagole, nas koje ste nailazili u svom radu i životu.Bez milosti!

  ОдговориИзбриши
 10. Prihvatljiv predlog, uz veoma zanimljiv izbor reči i fotografiju ! U svom radu i životu jesam srela puno ljudi, to je , zapravo, najlepši deo novinarskog poziva ! Najveći broj njih mi je ostao u lepom sećanju, a tu su, kad me ono izda, video i audio zapisi i kolone tekstova i rukopisa koje čuvam, kao najveće dragocenosti koje imam. Znate , uvaženi Tulista, reč je o profesiji koja nikada nije bila dobro plaćena, ne donosi velike novce, osim manjem broju novinarskih veličina, ali je dinamična, nekada....... i veoma opasna. Vratimo se našoj prepisci. U želji da utolim radoznalost, saznadoh tek nešto o Vama i, priznajem, jako ste me zaintrigirali. /Knjigu "Moja borba" sam pročitala, doduše, davno, bila je deo obavezne fakultetske literature, o filmu "Trijum volje" moglo bi se mnogo pričati, što recimo odgovara tek delu zapisanih karakteristika o Vama, da ih ne navodim /. Dakle, doći će na red i "nemoralni glagoli", mada sam ubeđena da u mnoštvu onih koji su bili subjekti radnji o kojima predlažete da pišem, Vas , verovatno" nije moglo biti. Iako živimo u globalnom selu, Minhen mi, sa "mog kraja sveta", deluje predaleko.Inače, za Vas Vođo, za kraj još jedna informacija. Bez obzira na brojne druge kompozitore, koje najčešće volim da slušam , R. Wagnera posebno cenim, ali ga "konzumiram" ređe, s obzirom da je komponovao dela posebne "specifične težine", koja se mogu pratiti samo uz imperativnu usredsređenost. Pozdrav i prijatno Vam bilo nedeljno veče !

  ОдговориИзбриши